Rozsah činnosti

Firma provádí veškeré práce spojené s výkonem inženýrské činnosti včetně realizace staveb, které rámcově představují:

  • kompletní zajištění a projednání předprojektové, projektové a realizační dokumentace vč. veškeré nutné veřejnoprávní agendy nutné pro získání územního rozhodnutí a stavebního povolení
  • příprava, organizace veřejných soutěží na zpracování projektové dokumentace a zhotovitelů staveb, vše za účasti mandanta
  • zpracování žádostí o státní příspěvek na podporu výstavby nájemních bytů včetně podpory kladného vyřízení žádosti
  • zajištění realizace staveb tzv. “ na klíč „
  • zpracování projektové dokumentace
  • výkon funkce stavebního – technického dozoru investora
  • zajištění kolaudace
  • závěrečné vyhodnocení stavby vzhledem k poskytnuté dotaci ze státního rozpočtu ČR

 

Kontakt
STAVING-INVEST s.r.o.
Rokycanova 1929
356 01 Sokolov
Czech Republic
mapa

IČO: 00670073
DIČ: CZ00670073

tel: +420 352 605 417
fax: +420 352 605 417
E-mail: info@staving-invest.cz
Sídlo společnosti
Budova MÚ Sokolov
Koupit Cialis 20 mg bez předpisu v Praze Cialis 10 mg prodej bez receptu Koupit super Kamagra online bez receptu Koupit Viagra online Koupit Kamagra bez receptu Koupit Cialis bez předpisu v České republice Koupit Cialis 10 mg online Koupit Kamagra v Praze